Omwille van de wereldwijde coronadreiging hebben we besloten om ons jaarconcert in Zoersel te verdagen.

Een nieuwe datum hebben we nog niet, we denken erover na.

Iedereen is bij deze toch al van harte bedankt


Update situatie Antwerpen


We namen contact op het kabinet van de Antwerpse gouverneur omtrent de onduidelijkheid omtrent repetities van muziekverenigingen. Vandaag ontvingen we volgend antwoord:

"Wat met sociale en culturele activiteiten zoals workshops, opleidingen en groepslessen keramiek in de provincie Antwerpen?
Workshops, opleidingen en groepslessen kunnen doorgaan wanneer:
  • de activiteiten buiten plaatsvinden; en
  • er maximaal 10 deelnemers zijn; en
  • de fysieke afstand van 1,5 meter tussen de deelnemers is gegarandeerd; en
  • iedereen die ouder dan 12 jaar is een mondneusmasker draagt.
Activiteiten met meer dan 10 deelnemers zijn een verboden samenscholing. Workshops, opleidingen en groepslessen mogen binnen plaatsvinden, maar enkel in gezinsverband en/of met de voor de (voor 4 weken) vaste 5 contacten. 

Fanfares, harmonieën en orkesten kunnen met maximum 10 personen repeteren in de provincie Antwerpen (met respect voor 1,5 m afstand).

We beseffen dat deze extra maatregelen veel vragen van inwoners, en dat ze een grote impact hebben op het dagdagelijkse leven. We hopen dan ook dat iedereen deze regels maximaal zal opvolgen, zodat we spoedig het gunstige effect ervan kunnen zien."

Reactie VLAMO


Vanuit VLAMO kunnen we alvast meegeven dat we reeds verschillende dagen op rij contact hebben opgenomen met het kabinet van de gouverneur om de situatie aan te klagen en om duidelijkheid te vragen. De gouverneur heeft ook ons protocol ontvangen en de nodige toelichting over hoe veilig de muziekverenigingen te werk gaan. We volgen de situatie verder op en hopen alvast dat er snel duidelijkheid en redelijkheid komt voor wie de maatregelen van het basisprotocol, zoals uitgewerkt in de VLAMO leidraad, goed opvolgt.

Gezien de steeds wisselende situatie raden we aan om de online FAQ op de website van de provinciegouverneur in de gaten te houden.

Wie met vragen zit omtrent de coronamaatregelen in de provincie Antwerpen kan terecht op coronamaatregelen@provincieantwerpen.be.


 

 

Gemeente trekt half miljoen euro uit voor bouw nieuw verenigingenhuis

Vertegenwoordigers van de drie verenigingen met cultuurschepen Katrien Schryvers.Foto: mia uydens

Gemeente trekt half miljoen euro uit voor bouw nieuw verenigingenhuis

 Print
ZOERSEL - De gemeente Zoersel trekt 500.000 euro uit voor de bouw van een nieuwe verenigingenschuur in de Kapelstraat. Toneelkring Tilia, fotoclub Obscura en harmonie Eendracht Maakt Macht krijgen er een nieuwe thuis.

In maart werden twee percelen aangekocht in de Kapelstraat. De gemeenteraad keurde nu goed om projectontwikkelaar Van Roey hier een ruwbouw van een half miljoen te laten zetten. “De nieuwe lokalen zullen een thuis bieden aan toneelkring Tilia, fotoclub Obscura en harmonie Eendracht Maakt Macht,” zegt schepen van Cultuur Katrien Schryvers (CD&V). “Nu zitten deze verenigingen in het Zonneputteke, maar dat wordt op termijn afgebroken. In juni werd al beslist om de dienst openbare werken in de toekomst onderdak te bieden in de Achterstraat. Er worden nu verder afspraken gemaakt met de verenigingen over de taken en de kosten betreffende de afwerking.”

Rudi Van Nevel van Tilia - met 150 leden - is blij dat er na zeven jaar besprekingen iets uit de bus komt. “Voor ons gaat die podiumzaal een enorme verbetering zijn. Nu kunnen we altijd maar zeer beperkt in decor repeteren, omdat we in De Kiekeboes zitten. De jeugd repeteert dan weer in het Zonneputteke, waar het binnen regent.”

De harmonie - met dertig actieve leden - hoopt dat de binnenafwerking niet op de lange baan wordt geschoven, aldus voorzitter Kristof Luyckx. “Vroeger hadden we een eigen lokaal, maar de gemeente onteigende ons voor de aanleg van de parking van WZC De Buurt. We zouden ter compensatie vijf jaar verminderde huur krijgen, maar hopen op een langere termijn, omdat onze situatie anders is dan die van Tilia en Obscura.” Paul De Houwer, voorzitter van fotokring Obscura met veertig leden, zal het Zonneputteke als expositieruimte missen. “Maar wij zijn heel blij met de oplossing.”

Ook andere verenigingen zullen op dode momenten gebruik mogen maken van dit nieuwe verenigingenhuis. Hier moeten ook nog verdere afspraken rond gemaakt worden.


Locatie

't zonneputteke

de ster 1

2980 Zoersel

 

repetitie's gaan door op zondag van 10u tot 12u 

Email: info@khemm.be


Concerten

ons volgend concert is op zaterdag 14 maart 2020.

meer info volgt